Όροι χρήσης του ιστοτόπου

Το Kstore δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Το Kstore κάνει χρήση των υπηρεσιών Google Analytics και Statcounter, και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πηγάζει από την εκάστοτε πολιτική της Google και της Statcounter.