Διαχείριση εγγυήσεων

Η διαχείριση των εγγυήσεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Με αναμενόμενο χρόνο ζωής που ξεπερνά τα 25 έτη και όντας εκτεθειμένες σε όλες τις καιρικές συνθήκες, είναι αναμενόμενο στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις να παρουσιάσουν αστοχίες στα επιμέρους υλικά που τις απαρτίζουν, με συνηθέστερες περιπτώσεις τα φωτοβολταϊκά πάνελ και τους μετατροπείς (ινβέρτερ).
Το κρίσιμο στις περιπτώσεις αστοχιών είναι το ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος αποκατάστασής τους, που σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλό. Τα ενδεχόμενα είναι συνήθως τρία, δηλαδή ή ο ιδιοκτήτης, ή η κατασκευάστρια εταιρία των υλικών ή η ασφαλιστική εταιρία.
Στην περίπτωση που το κόστος αποκατάστασης το αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης η διαχείριση είναι απλή. Στην περίπτωση όμως που εμπλέκεται η κατασκευάστρια εταιρία των υλικών ή ασφαλιστική εταιρία, τότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια προκειμένου το αίτημα για την επιδιόρθωση των αστοχιών να γίνει προς τον καθ' ύλη αρμόδιο για την αποκατάσταση, άμεσα και τεκμηριωμένα!
Η Kmetrics έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό είναι σε θέση να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
01.

Τεχνικός έλεγχος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
02.

Εντοπισμός βλαβών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων03.

Πλήρης έλεγχος φωτοβολταϊκών πάνελ με χρήση του "Mobile PV Testcenter"

04.

Πιστοποίηση κατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ05.

Σύνταξη τεχνικών πραγματογνωμοσυνών06.

Σύνταξη αιτημάτων αντικατάστασης

07.

Επικοινωνία και διαχείριση αιτημάτων με ασφαλιστικές εταιρίες


08.

Επικοινωνία και διαχείριση αιτημάτων με κατασκευάστριες εταιρίες


09.

Επεκτάσεις εγγυήσεων

10.

Διαχείριση υλικών11.

Επιδιόρθωση βλαβών12.

Επιβεβαίωση επιδιόρθωσης αστοχίαςΜην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση!