Συχνές ερωτήσεις
για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Πως υπολογίζεται προσεγγιστικά η ημερήσια, μηνιαία και ετήσια παραγωγή ενός φ/β συστήματος;

Απλοποιημένοι και προσεγγιστικοί υπολογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Τι είναι το net-metering των φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Ένας πλήρης οδηγός για το net-metering για τα φωτοβολταϊκά συστήματα από τον Σ.Ε.Φ. μπορείτε να βρείτε εδώ: HELAPCO_Net_Metering_1Sep2016.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας


Μέγιστη συχνότητα αποστολής 1 email ανά μήνα