Εξοπλισμός

Η Kmetrics είναι εφοδιασμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να είναι σε θέση να κάνει διάγνωση αλλά και επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Ενδεικτικά διαθέτουμε:
01.

Κινητό εργαστήριο ελέγχου φωτοβολταϊκών πάνελ" Mobile PV Testcenter"


02.

Θερμοκάμερες03.

Πολυόργανο μετρήσεων αντίστασης μόνωσης, γείωσης, συνέχειας αγωγών κτλ.


04.

Αμπεροτσιμπίδες05.

Πολύμετρα06.

Απαραίτητα εργαλεία χειρός

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση!